Adás-vételi szerződés menete

Miért is fontos az adás-vételi szerződés? Az adásvételi szerződésre vonatkozó legfontosabb szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) határozza meg. A Ptk. 6:215.§ (1)-(2) bekezdése kimondja:

 

Adásvételi szerződés alapján az eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, az eladó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is” Ezek alapján, az adásvétel egyszerűen megfogalmazva a dolog (ingó-ingatlan) tulajdonjogának vételár ellenében történő átruházása. 

 Adásvételel kapcsolatos alap fogalmak

Sokan nem tudják mire van szükség a szerződés megkötéséhez, ekkor segít az ingatlan közvetítő. Ha az ingatlan közvetítő segítségével vásároljuk nagyban megkönnyíti helyzetünket, segít az ingatlan árában megegyezni és tudja mire van szükség a szerződés kötéséhez. A megegyezés után tudja az ügyvédnek közvetíteni a feltételeket és az adatokat elküldeni mire szerződésre kötésre kerül a sor, akkor már csak az adatok egyeztetése és az aláírás hiányzik.

Milyen adatok szükségesek a szerződéshez:

  1.Eladó/Eladók és a Vevő/Vevők részéről személyes adatok:

 • Név,Születési név

 • Születési hely,idő

 • Anyja neve

 • Személyi azonosító szám

 • Adóazonosító jel

 • Lakcím

 

  1. Az ingatlan adatai:

Az ingatlan adatai a tulajdoni lapon megtalálható, ezt az ügyvéd lekérheti a földhivatal rendszeréből vagy az eladó kikéri személyesen a földhivatalból.

                3.A megegyezés:

 • ingatlan ára

 • fizetés módja: például: foglaló+készpénz vagy foglaló+hitel+készpénz vagy foglaló+szocpol+önerő, foglaló+lakás megtakarítás (fundamenta,LTP)

 • fizetés ideje és végső kifizetés

 • kulcs átadás ideje

 

4.Ha több vevő van akkor annak százalékos tulajdoni hányada is a szerződés részét képezi.

Nagyon fontos tudni, hogy a vevő milyen feltételekkel vásárolja meg az ingatlant, mert a hitellel vagy lakás megtakarítással vásárolt ingatlanoknál vannak bizonyos szerződésbeli elvárások, érdemes előre megérdeklődni a bankoknál. Az ügyvéd elszokta mondani, hogy a foglaló mit jelent ezért érdemes figyelni arra, hogy a szerződésben aláírtaknak megfeleljünk, hogy a pénzünk ne hogy elvesszen.

 

Ebből is látni, hogy mi mindenre kell figyelni egy ingatlan eladásánál, ezért jó az ingatlan közvetítő mert tudja melyek azok a dolgok amire mindenképpen figyelni kell és miben kell megegyezni a feleknek.

 

Ajánlot link a tulajdoni lap:

Amit tudni kell a tulajdoni lapról

 

Utolsó módosítás: 2016/09/09